Duurzame geschenken

Duurzaamheid

YoKado en duurzaamheid: een verantwoorde combinatie

Onze focus ligt op het verrassen van mensen met een origineel en leuk geschenk. Daarbij verliezen wij niet de duurzaamheid van onze geschenken uit het oog: dat is net zo belangrijk! Bij YoKado ben je aan het juiste adres voor duurzame kerstpakketten, zomer- en relatiegeschenken. Wij helpen jou graag bij het bedenken en creëren van een origineel, verrassend en leuk geschenk! Met meer dan 15 jaar ervaring in het leveren en ontwikkelen van duurzame geschenken, ben je bij ons in goede - groene - handen.

Wij zijn dé duurzame expert tussen jouw bedrijf en medewerkers. Bij ons kun je aan veel geschenken zien dat er aandacht is besteed aan duurzaamheid. Echter, vinden wij dat duurzaamheid verder gaat dan het geschenk alleen. Zo steunen we diverse goede doelen, werken we met maatschappelijke instellingen en werken we milieu verantwoord.

Vertel mij meer

Beginnen bij de basis


Binnen de algemene tendens rondom milieuzaken probeert YoKado haar rol op milieugebied steeds nadrukkelijker naar voren te laten komen. Onderdeel hievan vormen de jaarlijkse controles, de afspraken met leveranciers en afnemers en het milieubewust werken binnen de organisatie.

YoKado maakt gebruik van een milieuvriendelijk wagenpark: 90% van onze bedrijfswagens rijden elektrisch en de rest van de bedrijfswagens rijden op diesel, voorzien van Bluemotion dieselmotoren. Hiermee stimuleren we zuinig rijden en gebruiken we daarvoor milieubesparende technieken.

Daarnaast wordt ons bedrijfspand aan de Wolkammersstraat in Sneek in de zomer van 2023 voorzien van zonnepanelen. Hierdoor wekken we, ook buiten kantooruren, groene stroom op. Er is voor de ventilatie van de ruimten een warmte terugwinunit geplaatst met een rendement van 90%. Deze installatie zuigt de koude lucht van buiten aan waarna deze wordt verwarmd. Hierdoor is geen energie meer nodig uit aardgas. Het verwarmen en koelen van de verschillende ruimte geschiedt door middel van een warmtepompsysteem (aardwarmte) waardoor zeer efficiënt wordt omgegaan met energie.

Door deze maatregelen ontstaat een zeer energiezuinig gebouw, met een voortreffelijk leef- en werkklimaat.

zonnepanelen yokado
TreesforAll-Bomen

OVER

Versterking van Friese landschappen


Ieder jaar nemen we weer diverse (food-)producten op in onze collectie waar we een ludieke actie aanhangen. Wanneer een kerstpakket wordt samengesteld met dit duurzame artikel, leggen wij een deel van de opbrengst opzij om dit eindejaar te doneren aan stichting Trees For All. Met de totale opbrengst hebben wij in 2022 maar liefst 34 bomen aangekocht en geplant. Zo dragen we samen bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en betere leefomstandigheden van de lokale bevolking. In Nederland dragen we bij aan de aanplant van voedselbos ‘Mekking Agro’ in de Achterhoek en in het buitenland helpen we met het herstel van de mangrovebossen.

Vanaf 2023 zullen wij bijdragen aan het project ‘Friesland’, waarbij we inzetten op versterking en herstel van Friese landschappen. Samen met Trees for All, de Friese Milieufederatie en Landschapsbeheer Friesland wordt de omgeving nóg groener gemaakt. We herstellen en versterken de unieke Friese landschappen met 92.000 nieuwe bomen en struiken. De aanplant van nieuwe bomen en struiken is belangrijk om de unieke Friese landschappen te behouden en te versterken. En daarmee ook het leefgebied van talloze planten en dieren! Met dit project dragen we bovendien een boompje bij aan een groener agrarisch gebied én aan milieuvriendelijke landbouw. Een deel van de omzet van diverse verkochte food- en non-food producten sparen we op. Daarbij keren we eindejaars dit totale bedrag uit als gift aan Trees for All. Met deze actie kunnen we dit deel van de omzet omzetten naar de gift van bomen.

Meer informatie over Trees for All

Maatschappelijke betrokkenheid

YoKado toont haar maatschappelijke betrokkenheid al sinds 2006 door steun te bieden in velerlei vorm aan tal van (ook lokale) projecten. Dit veelal in de vorm van donaties aan goede doelen, sponsoring van regionale sportteams en het opleiden van jonge studenten. Daarnaast werken wij samen met de gemeente Súdwest-Fryslân aan het zomerprogramma ‘Simmer Yn Súdwest: een initiatief die minima gezinnen in de gemeente een dagje weg aanbiedt naar o.a. Walibi, Texel en Appelscha.

Naast het samenwerken en sponsoren van diverse projecten in de regio, werken wij ook samen met ‘De Diken’ . De Diken is een school in Sneek waar algemeen bijzonder praktijkonderwijs wordt gegeven. Onderwijs met aandacht waarbij leerlingen zelf de keuzes maken. PROactief leren staat centraal bij De Diken! Samen met De Diken pakken we kerstpakketten in, pakken we geschenken uit, leren wij aan leerlingen hoe het logisitieke proces in elkaar steekt en vertellen we graag aan leerlingen hoe de ‘kerstpakkettenwereld’ in elkaar steekt. Leerlingen van De Diken hebben daarnaast ook de mogelijkheid om stage te lopen bij ons.

Vertel mij meer

Ons duurzaamheidsrapport 2023


Aandacht voor duurzaamheid is één van de vijf pijlers waarom YoKado een unieke, betrouwbare en milieubewuste organisatie is. Met veel plezier, enthousiasme en expertise zijn wij namelijk een Fries familiebedrijf dat verder kijkt dan haar neus lang is; ook op het gebied van verrassende geschenken! In dit duurzaamheidsverslag 2023 vertellen we je er graag over! Hier spreken we onze ambities uit en kijken we terug op het jaar 2022, waarin we al vele duurzaamheidsdoelen hebben gehaald.

Vraag hier het duurzaamheidsverslag aan!
Voorpagina Duurzaamheidsrapport 2023